Jagt og skovbrug2018-08-16T13:47:06+00:00

Jagt og skovbrug

Skovene under Adamshøj omfatter ca 24 ha gl skov og 25.37 ha yngre skov.

Skovbrug

Skovene under Adamshøj omfatter ca 24 ha gl skov og 25.37 ha yngre skov.
Der er i skovene mulighed for selvskovning.
Efter 1. februar er der mulighed for at købe flækket brænde udskåret i ca 30 cm stykker.

Vejledende priser pr. rummeter og excl. moms.
Nåletræ: 110 kr.
Blandet løvtræ: 160 kr.
Ahorn, Birk: 170 kr.
Eg, Ask: 180 kr.
Bøg: 190 kr.

Priserne variere fra prislisten, alt afhængig af forholdene og størrelse på træerne. I den yngre del af skoven vil der være mulighed for meget billigt brænde da træerne her endnu er små, ligeledes vil oprydningstræ være billigt.

Træet vil være udvist 1. januar eller efter aftale og fra den dato og indtil 1. april kan træet skoves. Inden 15 april skal alt brænde være fjernet eller oplagt ved vej.
Der skal af hensyn til bukkejagten være roligt i skovene efter 15.april.

Jagt
Jagten under Adamshøj er alsidig med flere vandhuller, mark, gammel skov og 2 nyere anlagte skove. Skovarealet udgør ca. 40 ha, og er overvejende varieret løvskov. Der er en stor bestand af råvildt og harer. Flere mindre søer giver mulighed for at skyde ænder, og i remisserne og skovene kan der udsættes fasaner med høj afskydingsprocent. Selvom arelaet er beliggende tæt på Ringsted er arealet i fred og derfor er der også observeret kronvildt ved flere lejligheder.

Kort over Adamshøj, Nordgaarden og Dyssegården

En af de 4 ny gravede søer og 4 oprensede søer, der blev etableret som erstatningsnatur i forbindelse med jernbanebyggeriet i 2017. Det er nu naturperler som har givet meget liv og variation til området

Skovene under Adamshøj omfatter ca 24 ha gl skov og 25.37 ha yngre skov.

Kontakt

Har du nogle spørgsmål, skal du være meget velkommen til at kontakte os