Historie2018-09-17T09:51:05+00:00

Historie

Adamshøj har navn efter Adam Christopher greve Knuth der i 1713 overtog herregården Sørup efter sin svigerfrar Bolle Luxdorph.

Året efter overtog han grevskabet Knuthenborg.

I 1743 oprettede greve Knuths anden hustru Ida Margrehte Reventlow baroniet Conradsborg for deres yngste søn Conrad Ditlev friherre Knuth.

Adamshøjs nyere historie er især præget at to lange ejerskaber. Karl August Thomsen der ejede Adamshøj fra 1820 til 1870. I 1871 mageskiftede han Adamshøj med Frederik Adolph Sarauw. Denne gik straks igang med at opfører den nuværende hovedbygning som stod færdig i 1872. Han valgte arkitekt August Henning Klein havde bl.a. været tegner hos Bindesbøl og Meldahl. Han har stået for opførelsen af adskillige bygninger på danske gårde i den periode. Han tilhørte historicismen som var på mode på godserne i Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Ansatte på Adamshøj i 1950. Fra venstre Forvalter (Børge Nielsen), dennes kone og derefter pigerne fra husholdningen traktorførerne og længst til højre, arbejderne i stalden med Fodermesteren længst til højre.

Omkring 1890-erne var der til Adamshøj 79 tønder hartkorn. De godt 35 tønder hartkorn stammede fra Vigersted kirketiende mens selve Adamshøj stod for 37 tdr. hartkorn. Resten var skov og bøndergods. Arealet til selve Adamshøj var 610 tønder land hvorat 470 var agerjord og 134 tønder land skov.

Næste markante skikkelse på Adamshøj med en lang ejerperiode er Niels Thorvald Danielsen som købte Adamshøj i 1911 og ejede den indtil sin død i 1961 hvor hans fire børnebørn arvede den. Herefter var den i familien Hansen – Nords eje indtil 2005 hvor nuværende ejer købte den.

Jersey køer i Stalden på Adamshøj foto sansynligvis i 1960-erne

Luftfoto.

Uret i Tårnet er udført af Tårnurmager Julius Bertram Larsen ( 4.9.1854 – død 1935)

Uret er igangsat første gang den 26. november 1926. Han har lavet adskellige ure til danske kirker og herregården i Danmark, herunder klokkespil og astronomiske ure.

Haven ved hovedbygningen er tegnet af  O. Hjøgh Hansen da hele anlægget blev nyetableret i 1872. En del af træerne fra den oprindelige plan ses stadig i haven.

 

Kort over Adamshøj, Nordgaarden og Dyssegården

Kontakt

Har du nogle spørgsmål, skal du være meget velkommen til at kontakte os